Bij enteetwee hanteren wij de volgende prijzen:

2 dagdelen                                                                        €  471,25 per maand          €  18,00 per uur

3 dagdelen                                                                        €   648,00 per maand          €  16,50 per uur

4 dagdelen                                                                        €   785,45 per maand           €   15,00 per uur

5 dagdelen                                                                        €    818,20  per maand          €   12,50 per uur

U betaald een vast bedrag per maand (het jaarbedrag gedeeld door 11 maanden). Een schooljaar is 48 weken (u heeft 4 weken vakantie). Andere afwezigheid is uw eigen risico. Mocht u langdurig afwezig zijn door ziekte dan pauzeren wij na overleg uiteraard het contract.

Een dagdeel is van 9.00 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur. Als u meer uren naar school komt, dan wordt het voor u goedkoper. Met andere woorden, hoe meer tijd u in uw inburgering steekt, hoe goedkoper het wordt en sneller het gaat. Momenteel is het beperkt mogelijk om vier of vijf dagen naar school te gaan. Dit heeft te maken met een (landelijk) tekort aan docenten.

Daarnaast biedt enteetwee een slagingsgarantie. Als u

  • ten minste 18 maanden of voor een bedrag van ten minste € 7.500,00 lessen heeft gevolgd bij, en volgens het contract van, enteetwee,
  • een aanwezigheid heeft gehad gedurende het leertraject van 90% of meer en
  • volgens de afspraken huiswerk heeft gemaakt,

dan kunt u bij enteetwee een traject volgen om alsnog de benodigde delen van het diploma te behalen. Het gaat dan om het inburgeringsexamen. In overleg kan dit gelden voor het Staatsexamen NT2 I of II.

Indien u gebruik maakt van een DUO lening wordt een eventueel restantbedrag dat u nog heeft bij DUO, gebruikt voor de bekostiging van de slagingsgarantie. Dat houdt in dat zolang u nog geld heeft om te lenen, u gewoon betaalt voor deze lessen. Is er geen restantbedrag meer, dan zijn deze lessen gratis.
NT2 logo 100x100