Attentie: momenteel beschikt Enteetwee niet over het Blik op Werk keurmerk.

Welkom op de site van enteetwee. U vindt hier het aanbod voor iedereen die vóór 1 januari 2022 inburgeringsplichtig is geworden, en voor wie Staatsexamen NT2 wil of moet doen. U valt dus onder de WI2013 (WetInburgering2013). Valt u onder de nieuwe wet, de WI2021 en bent u gezinsmigrant? Dan kunt u uw inburgering doen bij Enteetwee. In de brief die u ontvang over uw inburgeringsplicht staat onder welke wet, WI2013 of WI 2021, u valt.

U vindt hier alle informatie over inburgeren, staatsexamens, duale trajecten en B2 en C1 trajecten

Voor wat betreft de inburgering is het uitgangspunt in het aanbod van enteetwee dat u zo snel mogelijk mee kunt gaan doen in de Nederlandse maatschappij. De trajecten gaan ervan uit dat u fulltime bezig bent met het leren van de taal en het streven is dat u zo snel mogelijk examen kunt doen.

Om dat te bereiken hebben we een intensief, en heel gevarieerd programma. We proberen u zoveel mogelijk in uw eigen tempo en op uw eigen manier Nederlands te leren en u voor te bereiden op de verschillende examens.

Als u wilt weten wat wij voor u kunnen doen, dan maken we een kennismakingsafspraak. Door middel van een gesprek en eventueel toetsen kijken we wat uw niveau is en hoe u leert. In een gesprek kijken we dan wat u wilt; staatsexamen, inburgeringsexamen of alfabetisering. Valt u onder de nieuwe wet, WI 2021, dan maakt de gemeente met u een Persoonlijk Inburgerings Plan, de PIP.

Enteetwee doet u dan een aanbod. Als u gebruik maakt van dat aanbod, dan moeten er een aantal formulieren ingevuld worden. Uiteraard leggen we u uit wat er in die papieren staat.

Een aantal dingen op deze site zijn in het Arabisch en het Chinees. Bij enteetwee spreken we geen Arabisch, noch Chinees. Bij enteetwee kunt u terecht met Engels, Duits, Frans en Nederlands uiteraard. Natuurlijk mag u iemand meenemen voor het kennismakingsgesprek die een van deze talen spreekt.

Enteetwee heeft het Blik op Werk keurmerk , dus u kunt bij het DUO geld lenen voor uw traject. Onder bepaalde voorwaarden biedt Enteetwee examengarantie. Vanaf 1 januari 2022 gaat de inburgeringswet veranderen. Helaas weten wij dus niet of wij die examengarantie kunnen blijven bieden. Wij zullen daar ons uiterste best voor doen!

Wij kennen ook trajecten waarbij u zelfstandig werkt en contact hebt met de docent via Zoom. Deze trajecten zijn alleen voor mensen die zelfstandig en gedisciplineerd kunnen werken. Neemt u contact met ons op voor de mogelijkheden!

Als u meer informatie wilt over de organisatie, dan kunt u hier klikken.

NT2 logo 100x100