Bent u gezinsmigrant? Dan kunt u uw inburgering doen bij Enteetwee. Anders geldt deze informatie alleen als u vóór 1 januari 2022 inburgeringsplichtig bent geworden. Deze datum staat in de brief die u van DUO heeft ontvangen!

Als u in uw eigen taal niet kunt lezen en schrijven, of niet bekend bent met de letters van het Latijnse alfabet, dan moet u dat eerst leren. Daarvoor is het traject alfabetisering. De duur van het traject is afhankelijk van uw vooropleiding en het aantal lessen dat u per week volgt, maar kan in drie maanden.

U leert eerst luisteren en praten in het Nederlands. Daarbij leert U de letters en hun klanken, u leert de letters schrijven en lezen. U legt de basis om de Nederlandse taal te leren. Regelmatig wordt u getoetst: zo kijken we of we op de goede weg zijn!

De lengte van het traject inburgeren is naast uw vooropleiding afhankelijk van uw beschikbare tijd. Ook leert niet iedereen even makkelijk en ook dat bepaald hoe snel u klaar kunt zijn.

U werkt met een basismethode en veel ander materiaal. Het lesmateriaal krijgt u van Enteetwee. Lesboeken worden uw eigendom, en ook uw verantwoordelijkheid (b.v. als u ze kwijtraakt). Afwisseling is belangrijk omdat u veel uren met het leren bezig zult zijn. Ook krijgt u opdrachten die u buiten de school moet uitvoeren.

U wordt regelmatig getoetst. Als u redelijk Nederlands spreekt en begrijpt, wordt gestart met de leerstof voor het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Enteetwee biedt u “slagingsgarantie”. Zie hiervoor de pagina “slagingsgarantie en kosten”.

Als u de proefexamens goed maakt, dan kunt u zichzelf opgeven voor de examens bij DUO.

Wilt u meer informatie? Klik hier

Wilt u zich aanmelden? Klik hier

Het is mogelijk het traject inburgering “online” te doen. Voorwaarde is dat u zelfstandig kunt werken en de discipline op kunt brengen dagelijks te studeren. Uw voortgang wordt nauwlettend gevolgd omdat het anders zonde van (uw) tijd en geld is. Als de voortgang onvoldoende is, dan beëindigt enteetwee het traject!

Voordat u zich opgeeft voor een examen heeft u bij enteetwee proefexamens gedaan. Het kan dat u deze proefexamens niet goed maakt. Of u bent gezakt voor één of meerdere examenonderdelen. Dan kunt u drie weken lang oefenen op die examens die u nog moet halen.
NT2 logo 100x100