Vanaf 1 april kan iedereen een scholing volgen met behulp van het stapbudget. Wij bieden erkende trainingen en scholingen aan. Tevens mogen wij BTW vrij factureren.

Hoe STAP werkt valt hier onder te lezen. Voor bedrijven, zeker ook voor het MKB, is deze subsidie absoluut interessant. U denkt al lange tijd aan een training/scholing die de werknemersvaardigheden van uw personeel vergroten. Maar scholing is duur. Door het STAP budget is het mogelijk een scholing te bekostigen. Voorbeeld: Een scholing voor 4 tot 6 deelnemers van gemiddeld 30 uur kan al voor € 6000,00. Neem contact met ons op om uw wensen en vragen met ons te bespreken.

Wat is het STAP budget?

De huidige fiscale scholingsaftrek zal vervangen worden voor de subsidieregeling STAP (STimulans ArbeidsmarktPositie). De overheid stelt voor STAP jaarlijks circa €200 miljoen beschikbaar. Hiermee zijn 200.000 toekenningen van subsidieaanvragen mogelijk. Uitgangspunt bij dit bedrag is, op = op. De STAP subsidieregeling wordt een structurele regeling. Dat er pas vanaf maart aangevraagd kan worden heeft geen gevolgen voor het jaarbudget, de aanvraag periode is enkel korter.

Het budget kan, verdeeld over 6 termijnen van 2 maanden, aangevraagd worden via het UWV. Je kan jaarlijks maar één keer € 1000,00 ontvangen! Het is belangrijk je aanvraag zo snel mogelijk te doen zodra een aanvraagtijdvak open gaat. De verdeling gaat op volgorde van aanvraag en op = op.

Wat is het doel van de STAP subsidie.

De overheid vindt het belangrijk dat mensen duurzaam inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Het is dus belangrijk dat iedereen zich blijft ontwikkelen en blijft groeien. Met het STAP budget kan iedereen hierin zelf bepalen met welke scholing dit het beste bereikt kan worden.

Wie kan de stap subsidie aanvragen?

Je kunt stap subsidie krijgen als:

 • Je tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent, en wel  of geen werk hebt.
 • Je burger van de EU bent, of partner van een EU burger bent.
 • Je gedurende minimaal 6 maanden in de afgelopen 2 jaar volksverzekerd bent (o.a. AOW, ANW, WLZ).
 • Je geen andere publieke onderwijs financiering ontvangt, zoals: studiefinanciering en lerarenbeurs.
 • Je in het jaar van jouw aanvraag niet eerder STAP budget toegekend hebt gekregen.
 • Je een scholingsactiviteit hebt gekozen van een erkende STAP aanbieder.
 • Je scholingsactiviteit binnen 3 maanden start na de betreffende STAP budget aanvraagtermijn.
 • Er nog budget is. (Iedere 2 maanden is er ruimte voor circa 35.000 toekenningen. Wees er op tijd bij, want op=op.)
 • Je voor een door OCW-erkende voltijdopleiding ouder bent dan 30 jaar, om samenloop met studiefinanciering te voorkomen (wij bieden deze opleidingen NIET aan).

STAP budget mogelijkheden:

De eerste opleidingen met financiering van een STAP budget kunnen starten op 29 maart 2022. Jaarlijks is er € 200 miljoen beschikbaar en vanaf 29 maart 2022 mogen de eerste opleidingen met een STAP budget starten. Per scholing kan er maximaal € 1000,00 aangevraagd worden en dit bedrag is inclusief BTW. Per kalenderjaar kun je dus 6 maal een aanvraag doen, maar je krijgt maar één keer per kalenderjaar een scholing vergoed. Heb je dus in 2022 een STAP budget ontvangen, dan heeft het pas weer zin om in 2023 een aanvraag te doen.

Je kan dus elk jaar werken aan je eigen groei en ontwikkeling.

Heb jij van je werkgever een Persoonlijk Ontwikkel Budget, dan kun je dat aanvullen met dit STAP budget. Ook als je een re-integratie budget hebt kun je daar een STAP budget bij doen. Ook kun je een opleiding van meerdere jaren doen. Per opleidingsjaar kun je dan een aanvraag doen.

 
Welke scholing kan je volgen?

De aanbieder van de scholing moet door de overheid erkent zijn. Alle erkende aanbieders vind je in het scholingsregister van het DUO.

Er zijn veel mogelijkheden:

 • Behalen van een MBO/HBO/WO-diploma
 • bijscholing voor toelatingsexamens t.b.v. MBO en HBO
 • een beroepsopleiding volgen
 • Het volgen van trainingen op het gebied van professionele ontwikkeling en/of persoonlijke effectiviteit
 • In de toekomst is ook een EVC-traject met STAP te bekostigen (nu nog niet)

Enteetwee beidt straks via de website http://www.stapwerkt.nl scholing aan gericht op taalophoging, rekenvaardigheid ophoging en loopbaan -oriëntatie / -keuzes maken. Vanaf 1 maart 2022 is ons scholingsaanbod te vinden op de website http://www.stapwerkt.nl. Mocht u niet vinden wat u zoekt, neem dan contact op met ons (06-22096124). Wij kijken graag samen met u naar een passend aanbod.

Jaaroverzicht aanvraag STAP budget en aanvang scholing

 • Ik heb een STAP budget aangevraagd tussen 1 maart t/m 30 april: mijn opleiding moet uiterlijk in juli starten.
 • Ik heb een STAP budget aangevraagd tussen 1 mei t/m 30 juni: mijn opleiding moet uiterlijk in september starten.
 • Ik heb een STAP budget aangevraagd tussen 1 juli t/m 31 augustus: mijn opleiding moet uiterlijk in november starten.
 • Ik heb een STAP budget aangevraagd tussen 1 september t/m 31 oktober: mijn opleiding moet uiterlijk in januari starten.
 • Ik heb een STAP budget aangevraagd tussen 1 november t/m 31 december: mijn opleiding moet uiterlijk in maart starten.
 • Ik heb een STAP budget aangevraagd tussen 1 januari t/m 28 (29) april: mijn opleiding moet uiterlijk in mei starten.